Co obejmuje teoretyczny egzamin na prawo jazdy?

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy to test wiedzy i umiejętności związanych z przepisami ruchu drogowego oraz ogólną wiedzą dotyczącą bezpiecznej jazdy. Zazwyczaj egzamin ten obejmuje następujące kategorie przedstawione poniżej.

Przepisy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Egzamin testuje znajomość przepisów dotyczących ograniczeń prędkości, znaków drogowych, pierwszeństwa przejazdu, sygnalizacji świetlnej, manewrów na drodze, zakazu używania telefonu komórkowego podczas jazdy, a także innych ogólnych przepisów ruchu. Egzamin sprawdza, czy kandydat rozumie zasady bezpiecznej jazdy, takie jak zachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami, korzystanie z pasów ruchu, zachowanie wobec pieszych i rowerzystów, a także sposoby unikania kolizji. Testuje umiejętność jazdy na różnych rodzajach dróg, w tym na autostradach, drogach ekspresowych, ulicach miejskich i wiejskich. Egzamin ocenia, czy kandydat wie, gdzie i jak można parkować lub zatrzymywać pojazd, a także czy zna zasady związane z miejscami dla niepełnosprawnych, parkingiem strefowym, itp.

 

ołówek trzymany podczas egzaminu wielokrotnego wyboru

Jaka wiedza jest sprawdzana na teście?

Kandydat musi zrozumieć znaczenie różnych sygnałów świetlnych na drodze i umieć reagować na nie odpowiednio. Musi też mieć podstawową wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku drogowego oraz zachowania w takich sytuacjach. Powyższy zakres wiedzy to podstawa, jaką musi znać każdy kierowca. Oferując kursy dla kierowców zawodowych w Opolu, przypominamy, że egzamin teoretyczny jest testem jednokrotnego wyboru, w którym kandydat musi wybrać poprawne odpowiedzi na pytania związane z powyższymi kategoriami.

Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.