Dofinansowanie szkoleń

REALIZACJA SZKOLEŃ FINANSOWANYCH PRZEZ OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

Nasz ośrodek realizuje szkolenia kierowców finansowane w 80% przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

W Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wnioski o dofinansowanie do szkoleń przedsiębiorców i ich pracowników mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa opolskiego.

 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  • mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł, małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł, średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł.
  • W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 października 2021r.

Niezbędne informacje dotyczące dofinansowań i wykaz dokumentów na stronie OCRG: www.ocrg.opolskie.pl.

uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Jako realizator usługi szkoleń dla kierowców dla każdego zainteresowanego przygotujemy atrakcyjną ofertę szkolenia z indywidualnym harmonogramem kursu i zrealizujemy ją na najwyższym poziomie. Informacje pod nr tel. 500527645

REALIZACJA SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

UWAGA - Dofinansowanie z KFS tylko w dniach 25-27.01.2023 r

Nasz ośrodek realizuje szkolenia kierowców finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie swoich pracowników lub własne może uzyskać środki na dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS finansuje 80% kosztów kształcenia. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć min. na kursy zawodowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. W prognozach zapotrzebowania na pracowników na rok 2021 w Opolu i powiecie opolskim jako deficytowy określony jest zawód kierowcy samochodu ciężarowego co oznacza, że finansowe wsparcie w tym obszarze jest priorytetowe.

Szczegółowe informacje odnośnie składania dokumentów na stronie: Powiatowego urzędu pracy w Opolu

Jako realizator usługi szkoleń dla kierowców dla każdego zainteresowanego przygotujemy atrakcyjną ofertę szkolenia z indywidualnym harmonogramem kursu i zrealizujemy ją na najwyższym poziomie. Informacje pod nr tel. 508 045 435

Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.