Szkolenia zawodowe

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA DLA KAT. C I C+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godz:

 • część podstawowa – teoretyczna trwa , min. 195 godz.,
 • cześć specjalistyczna prowadzona w formie:
  • zajęć teoretycznych trwających min. 65 godz.
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym trwających min. 16 godz. jazdy indywidualnej oraz zajęć praktycznych w warunkach specjalnych – 4 godz. jazdy indywidualnej.

Szkolenia zawodowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat, a nie mają ukończonych 21 lat.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie e-learningu tokiem indywidulanym w zależności od możliwości czasowej kursanta.

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA DO KAT. C I CE

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godz.:

 • część podstawowa – teoretyczna trwa min. 97 godz.,
 • cześć specjalistyczna prowadzona w formie:
  • zajęć teoretycznych trwających min 33 godz.,
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym trwających min 8 godz. jazdy indywidualnej. oraz zajęć praktycznych w warunkach jazdy specjalnej min 2 godz. jazdy indywidualnej.

Szkolenia zawodowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły 21 lat.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie e-learningu tokiem indywidulanym w zależności od możliwości czasowej kursanta.

 

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych, realizowanych w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy: C, C+E.

Dla kierowców zawodowych zobowiązanych do odbywania szkolenia okresowego co 5 lat oraz dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C i C+E przed 10.09.2009 r. Szkolenia okresowe możesz zrealizować w naszej szkole jazdy DAKAR w Opolu.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie e-learningu tokiem indywidulanym w zależności od możliwości czasowej kursanta.

 

Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.