Czy każdy może mieć prawo jazdy?

Kluczyki do samochodu leżące na prawie jazdyNa pytanie o to, czy każdy jest w stanie uzyskać prawo jazdy, można patrzeć pod różnymi kątami. Z jednej strony ważne jest to, czy ktoś spełnia wszystkie wymogi formalne pozwalające na zdobycie prawa jazdy. Z drugiej strony liczy się też jednak to, czy umiejętności danej osoby są wystarczające do skończenia kursu.

 

Wymogi formalne

Jeśli chodzi o wymogi formalne, to podstawą do ubiegania się o prawo jazdy jest wydanie przez lekarza orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia samochodu lub innego pojazdu (motocykla, ciężarówki). Niestety, istnieją pewne problemy zdrowotne, które uniemożliwiają wydanie takiego orzeczenia. Problemy te mogą mieć nie tylko charakter sprawiający, że kierowanie pojazdem staje się niemożliwe z fizycznego punktu widzenia. Są też w stanie przybierać formę uzależnień. Osoba, która cierpi na alkoholizm lub jest uzależniona od narkotyków, nie może być dopuszczona do egzaminu na prawo jazdy. Istnieje jednak również dużo problemów zdrowotnych, które wcale nie ograniczają możliwości prowadzenia samochodu, lecz wymagają jedynie dodatkowych obostrzeń. Jednym z takich problemów jest krótkowzroczność, ze względu na którą podczas jazdy samochodem należy nosić okulary.

 

Umiejętności

Uzyskanie prawa jazdy wymaga jednak nie tylko spełnienia odpowiednich wymogów formalnych, ale także wystarczającego poziomu umiejętności. Weryfikowany jest on za pomocą egzaminu. Niektórym udaje się go zdać za pierwszym razem, a inni, żeby uzyskać prawo jazdy, muszą podchodzić do niego kilkukrotnie, kilkunastokrotnie lub nawet kilkudziesięciokrotnie. W związku z tym zasadne jest twierdzić, że niektóre osoby są bardziej predysponowane do kierowania pojazdem niż inne. Nie oznacza to jednak, że pewne indywidualne cechy miałyby wykluczać możliwość prowadzenia samochodu. Niektórzy mogą po prostu potrzebować więcej czasu i przygotowań na zdobycie prawa jazdy. Ewentualnością, którą można rozważyć, jeśli występują problemy ze zdobyciem uprawnień do prowadzenia pojazdu, są też konsultacje psychologiczne.


Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.