Czym jest kwalifikacja wstępna kierowców?

Kwalifikacja wstępna kierowcówKwalifikacja wstępna jest dla kierowców, którzy chcą pracować zawodowo jako kierowcy samochodów ciężarowych lub autobusów. Wprowadzona została na mocy dyrektywy unijnej, która zniosła obowiązujący wcześniej kurs przewozu rzeczy lub osób. Według niej kierowcy po 10 września 2008 roku na kategorię D i po 10 września 2009 roku na kategorię C powinni ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kurs kwalifikacji wstępnej został wprowadzony w celu ułatwienia kierowcom dostępu do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki dyrektywie każdy kierowca może zdobyć takie same uprawnienia. W praktyce jednak okazało się, że taki kurs jest wymagający i czasochłonny. Dlatego od 1 kwietnia 2010 roku można także przystępować do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

 

Dla kogo taki kurs?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kandydatów na kierowców, którzy:

  • posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E wydane po 10 września 2009 roku,
  • posiadają prawo jazdy kategorii D, D+E uzyskane po 10 września 2008 roku,
  • zamierzają posiadać takie kategorie prawa jazdy i chcą zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  • planują rozpocząć pracę jako kierowca zawodowy samochodów ciężarowych dla kategorii prawa jazdy C, C+E po ukończeniu 21 roku życia,
  • zamierzają pracować na stanowisku zawodowego kierowcy autobusów dla kategorii prawa jazdy D, D+E po ukończeniu 23 roku życia.

Do kursu może przystąpić każdy obywatel Polski lub osoba, która przebywa na terenie naszego kraju od co najmniej 185 dni w roku. Ponadto taki kurs dostępny jest również dla osób studiujących w Polsce i obywateli innych krajów, którzy chcą wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

 

Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin i składa się z dwóch części: podstawowej – teoretycznej, która obejmuje minimum 97 godzin oraz części specjalistycznej w formie zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 godziny. Są także zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – minimum 8 godzin jazdy indywidualnej oraz zajęcia praktyczne w warunkach jazdy specjalnej – minimum 2 godziny jazdy indywidualnej. Nasza szkoła nauki jazdy oferuje kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C+CE i - co ważne - zajęcia teoretyczne odbywają się u nas w toku indywidualnym w systemie e-learningu. W praktyce dla kursanta oznacza to możliwość elastycznego dopasowania czasu nauki.

 


Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.