Jak uzyskać dofinansowanie do kursu z prawa jazdy?

pachołek na placuRynek pracy stawia przed kandydatami konkretne wyzwania – coraz częściej w ofertach obok wymogu posiadania doświadczenia zawodowego, znajomości obsługi komputera i języka pracy, pojawia się konieczność posiadania prawa jazdy. Koszty związane z kursem oraz egzaminem na prawo jazdy są obecnie dość wysokie, dlatego warto zorientować się w możliwości uzyskania dofinansowania kursu. Na czym polega dofinansowanie i kto może z niego skorzystać?

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Przedmiotem dofinansowania są opłaty związane z kursem na prawo jazdy, egzaminami, jazdami doszkalającymi oraz szkoleniami uzupełniającymi. Dotacji nie można natomiast wykorzystać do opłacenia badań lekarskich. Kto może uzyskać dofinansowanie? Są to przede wszystkim osoby, które chcą się uniezależnić, czyli mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Aby uzyskać dotację, należy też być w wieku aktywności zawodowej – kobiety w wieku do 60 lat oraz mężczyźni w wieku do 65 lat. Pomocy w finansowaniu prawa jazdy udzielają także urzędy pracy – w tym przypadku dotacja ma pomóc w podniesieniu swoich kompetencji.

Co trzeba zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Podstawą do otrzymania dofinansowania jest terminowe złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów. W zależności od programu, z którego przekazywane jest dofinansowanie, niezbędne jest przygotowanie różnych materiałów. Osoby korzystające z dofinansowań Urzędu Pracy muszą być zarejestrowane jako bezrobotne i złożyć wniosek z pisemnym podaniem o przyznanie dodatkowych środków, zawierającym uzasadnienie. Uczestnicy projektu „Aktywny samorząd” muszą przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną – dokument stanowiący opiekę prawną. W szczególnych przypadkach konieczne będzie przedstawienie dodatkowego zaświadczenia od lekarza specjalisty. Całość dokumentów można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną.

Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.