Jak wyglądają zajęcia teoretyczne na prawo jazdy?

Pachołek na placu do nauki jazdyKierowanie samochodem daje dużą niezależność i pozwala na swobodne przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Używanie własnego auta ułatwia wykonywanie wszystkich codziennych czynności, zwłaszcza w przypadku osób, które mieszkają na terenach z niezbyt rozwiniętą siecią komunikacji zbiorowej. Posiadanie prawa jazdy zwiększa też możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy, zarówno w charakterze kierowcy, jak i wówczas, gdy jest ono wymagane jako uzupełnienie innych kompetencji potencjalnego pracownika. Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest jednak ukończenie kursu podczas którego uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych oraz szkoli się podczas części praktycznej, na placu manewrowym i podczas jazd w normalnym ruchu ulicznym. Sprawdźmy, jak przebiegają zajęcia teoretyczne na prawo jazdy.

 

W jakiej formie może odbywać się szkolenie teoretyczne?

Zadaniem kursu na prawo jazdy jest przygotowanie uczestnika zarówno do zdania egzaminu, jak i do sprawnego poruszania się autem po drogach publicznych. Pomyślne zaliczenie egzaminu wymaga dobrej znajomości przepisów i odpowiedniego stopnia opanowania zasad i praktyki prowadzenia pojazdu. Przygotowaniu do obu tych zadań służy część teoretyczna kursu na prawo jazdy.

Zgodnie z przepisami regulującymi przebieg egzaminu osoba biorąca w nim udział odpowiada na pytania losowane ze stałej bazy zadań egzaminacyjnych. Pytania dotyczą zarówno treści poszczególnych przepisów, np. znaczenia poszczególnych znaków, czy zasad postępowania w określonych okolicznościach, jak i konkretnych sytuacji prezentowanych w postaci scenek sytuacyjnych czy nagrań wideo, wymagając m.in. podania odpowiedzi o obowiązujące w danej sytuacji reguły. Ze względu na ilość zadań egzaminacyjnych pamięciowe opanowanie całości materiału jest bardzo trudne, a o wiele lepsze efekty przynosi dokładne poznanie przepisów i ich praktycznej interpretacji podczas kursu.

Część teoretyczna kursu na prawo jazdy obejmuje wykłady dotyczące teorii związanej z wyjaśnieniem zasad prowadzenia i obsługi pojazdu oraz przepisami ruchu drogowego. Na zajęcia tego typu przypada 30 godzin, w ramach których odbywa się również część dotycząca teoretycznych i praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Część teoretyczna kursu na prawo jazdy może być prowadzona w różnych trybach, wiążących się z częstotliwością spotkań. Możliwe są zarówno kursy normalne, jak i przyspieszone, w ramach których zajęcia odbywają się każdego dnia od poniedziałku do piątku. Organizowane są również kursy dla osób, które nie dysponują tak dużą ilością czasu, ze spotkaniami raz lub dwa razy w tygodniu. Możliwe są też kursy z zajęciami odbywającymi się zgodnie z indywidualnie ustalanym harmonogramem.

 

Dlaczego część teoretyczna kursu na prawo jazdy jest ważna?

Część teoretyczna kursu bywa często przez słuchaczy niedoceniania. Doświadczeni kierowcy wiedzą jednak o tym, że podstawy wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach zachowania się na drodze są bardzo ważne, a często zależy od nich nie tylko przebieg samej nauki, ale również to, czy słuchacz po zdaniu egzaminu będzie jeździł bezpiecznie i rozważnie. Dobrze prowadzone kursy teoretyczne angażują słuchaczy, a zdobyta wiedza jest często bazą do budowy swoich kompetencji jako kierowcy przez wiele lat.

Nowelizacja przepisów dotyczących szkolenia kierowców dokonana w 2015 roku wprowadziła możliwość odbywania części teoretycznej kursów w formie e-learningu. Kursanci mają więc możliwość samodzielnej nauki zdalnej. Obowiązkowy jest jednak udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Choć udział w takiej formie kształcenia może być dobrym uzupełnieniem całego procesu nauki, to w większości przypadków bardziej efektywne będzie wzięcie udziału w tradycyjnym kursie przygotowującym. Kontakt z prowadzącym, który ma duże doświadczenie nie tylko jako wykładowca i instruktor, ale również jako kierowca daje znacznie szersze możliwości poznania zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ruchu drogowego.

Wiele osób, które uczestniczyły w dobrze prowadzonych kursach teoretycznych, korzysta ze zdobytej wiedzy przez szereg lat, zanim nie nabierze własnych doświadczeń. Szczególnie cenne są tu choćby wskazówki dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach, które mogą przydarzyć się na drodze. Przydają się także informacje z zakresu techniki jazdy oraz niektórych czynności obsługowych, zwłaszcza gdy dotyczą tematów rzadziej poruszanych w dostępnych materiałach szkoleniowych.


Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.