Jakie badania musi wykonać przyszły kierowca?

Obowiązkiem kandydata na kierowcę jest wykonanie okresowych badań lekarskich pod kątem wydania prawa jazdy. Wizyta u lekarza i wystawienie przez niego pozytywnej oceny zdrowia jest jednym z warunków dopuszczenia do egzaminów w ośrodku ruchu drogowego. Prowadzenie samochodu obarczone jest bowiem pewnym ryzykiem i dlatego od każdego kierowcy oczekuje się takich dyspozycji fizycznych i psychicznych, by byli w stanie bezpiecznie prowadzić pojazd niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych.

Jak wygląda badanie lekarskie na prawo jazdy?

Badanie kandydatów na kierowców przeprowadzane jest przez lekarza orzecznika, który dysponuje uprawnieniami do wydawania odpowiednich zaświadczeń. Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, ponieważ zadaniem lekarza jest podstawowa ocena stanu zdrowia. Sprawdzane zostają przede wszystkim wzrok i słuch, a także równowaga i układ ruchu. Lekarz powinien przeprowadzić też wywiad w zakresie przebytych chorób, jak również poddać ocenie stan psychiczny przyszłego kierowcy, w tym ewentualne uzależnienie od alkoholu lub innego rodzaju używek. Cała procedura trwa zazwyczaj kilkanaście minut.

Prawo jazdy a wada wzroku

Wzrok jest podstawowym zmysłem wykorzystywanym podczas prowadzenia auta. Nie od jakości wzroku jednak zależy, czy dana osoba będzie dobrym kierowcą. Jeśli chcesz nauczyć się jeździć pewnie i bezpiecznie, zapraszamy na nasz kurs prawa jazdy w Opolu. W przypadku, gdy lekarz stwierdzi u Ciebie wadę wzroku, upewnij się, że prawidłowo wpisuje on tak zwany kod ograniczeń. Oznaczenie to dotyczy możliwości prowadzenia pojazdu w okularach, soczewkach kontaktowych lub jednym i drugim i widoczne jest w punkcie 12 na rewersie prawa jazdy. Niestety błędny kod może skutkować otrzymaniem mandatu podczas kontroli drogowej.

kierowca

Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.