Jakie obowiązują szkolenia po utracie prawa jazdy?

Utrata prawa jazdy z całą pewnością nie jest zbyt miłym doświadczeniem. Wiąże się ona z niemożliwością prowadzenia samochodu przez krótszy lub dłuższy czas. Nie jest to jednak całkowita tragedia. Istnieją pewne sposoby na to, żeby odzyskać utracone uprawnienia i ponownie zasiąść za kółkiem. Droga do tego wiedzie przez przechodzenie odpowiednich szkoleń.

Jeżeli prawo jazdy zostało odebrane przez funkcjonariuszy na okres dłuższy niż rok, to w takiej sytuacji niestety konieczne staje się ponowne robienie kursu na prawa jazdy. I to z wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. Trzeba więc od nowa uczyć się teorii, uczęszczać na zajęcia praktyczne, a na koniec podejść do obu wymaganych egzaminów.

Nieco korzystniejsza jest sytuacja, w której prawo jazdy zostało odebrane przez funkcjonariuszy na okres krótszy niż rok. W takich okolicznościach nie trzeba ponownie podchodzić do egzaminów. Zamiast tego powinno się odbyć tak zwany kurs reedukacyjny. Szkolenie to nie jest tak długie jak pełny kurs prawa jazdy, zajmuje 16 godzin. Nie jest też tak kosztowne. Za jego odbycie trzeba zapłacić ok. 400 zł. Miejscem odbywania kursu reedukacyjnego jest tradycyjnie placówka Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

 

Kurs reedukacyjny a prawo jazdy

Czym zajęcia w ramach kursu reedukacyjnego różnią się od zajęć w ramach standardowego kursu na prawo jazdy? Generalnie rzecz biorąc, mają mniejszy zakres tematyczny. Zamiast poruszać wszystkie zagadnienia związane z jazdą samochodem, skupiają się na jednym wycinku tego obszaru wiedzy. A konkretnie na bezpieczeństwie jazdy. Uczestnik kursu reedukacyjnego musi dogłębnie przyswoić sobie wszystkie informacje dotyczące ryzyka związanego z prowadzeniem auta pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ma mu to za zadanie pomóc w wyrobieniu właściwych nawyków, które pozwolą na powrót za kierownicę ze zmniejszonym lub całkowicie zminimalizowanym ryzykiem dalszych wykroczeń.

 

 

policjant

Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.