Kto może zostać instruktorem nauki jazdy?

Każdy kierowca doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę w jego karierze za kierownicą odegrał instruktor nauki jady. Odpowiednia osoba na tym miejscu pomoże szybko i sprawnie zgłębić technikę prowadzenia samochodu oraz pokonać ewentualne obawy i uspokoić nerwy. Zgodnie z przepisami prawa nie każdy może zostać takim instruktorem. Jak zdobyć uprawnienia do uczenia innych jazdy?

Kto może zostać instruktorem nauki jazdy?

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 roku dokładnie określa wymogi stawiane osobom, które chciałyby zostać instruktorami nauki jazdy. Na specjaliście ciąży odpowiedzialność przygotowania przyszłych kierowców i zaznajomienia ich z przepisami, wykształcenia w nich odpowiednich umiejętności oraz nawyków.

Podstawowym wymogiem jest posiadanie prawa jazdy kategorii A lub B powyżej 2 lat oraz pozostałych kategorii (B+E, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E) przynajmniej przez rok. Dzięki temu ma się pewność, że instruktor może połączyć teorię z praktyką. Poszczególne szkoły językowe zatrudniające instruktorów, w zależności od potrzeb, mogą rozszerzać wymagania o dodatkowe uprawnienia.

 

Odpowiednie nastawienie i przygotowanie

instruktor

Wymogi stawiane kandydatom na stanowisko instruktora dotyczą również stanu zdrowia potencjalnego pracownika. Powinien on posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania tego zawodu oraz orzeczenie lekarskie, które potwierdza, że może pracować on na tym stanowisku.

Przepisy wyraźnie określają też, że taka osoba powinna przedstawić zaświadczenie o niekaralności, które mówi o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu nie tylko za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacyjnemu, jazdę pod wpływem alkoholu, ale również za oszustwa, podrabianie dokumentów, umyślne działania zagrażające zdrowiu i życiu czy obyczajności. Kandydat, który spełnia takie wymagania, musi odbyć również kursy przygotowujące do wykonywanego zawodu. Musi wyróżniać się spostrzegawczością i refleksem, ale i cierpliwością.

 

 

Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.