Przejdź do treści
Szkoła nauki jazdy Opole ul. Kołłątaja 11 | II piętro, pokój 22
Zapisy na kurs prawa jazdy: 508 045 435 , 506 197 554
Wymagania formalne:
 • wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. B wynosi 18 lat,
 • kurs prawa jazdy kat. B można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.
Szkolenie obejmuje:
 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin praktycznej nauki jazdy
 • materiały szkoleniowe w cenie kursu
Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg - pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat
 • kurs na B upoważnia również do kierowania motocyklem trójkołowym – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Nasza szkoła może poszczycić się najwyższą zdawalnością na kat. B wśród opolskich szkół nauki jazdy. Zdanie za pierwszym razem zapewnia tylko ta, która jest najlepsza. Szkoła jazdy w Opolu DAKAR - zapraszamy!

Cena kursu kat. B:
2490 zł

PROMOCJA! 2290 zł

cena dla kursantów naszej szkoły, uczniów i studentów

Najbliższe terminy kursu:
27 września
04 października
11 października
18 października
25 października
Pojazdy szkoleniowe:
 • Najnowsze Renault Clio V - identyczne jak na egzaminie w WORD
Renault Clio 4

W okresie wakacyjnym zajęcia teoretyczne odbywają się od godz. 11:00 i 13:00.

Kurs
w Trybie Normalnym
 • wykłady odbywają się od poniedziałku do piątku, 
 • wykłady obejmują 10 spotkań, 
 • godziny wykładów do wyboru:
  od godz. 15:00 lub 17:00.
Kurs
z Przyśpieszoną Teorią
 • wykłady odbywają się od poniedziałku do piątku, 
 • zawsze od godziny 15:00,
 • wykłady obejmują 5 spotkań.
Kurs
Bez Pośpiechu
 • szkolenie z wykładami 1 raz w tygodniu lub z wykładami 2 dni w tygodniu,
 • wykłady przez cztery kolejne tygodnie,
 • godziny wykładów:
  od godz. 15.00 lub 17:00,
 • dni wykładów ustalane są indywidualnie.
Kurs
Dla Zajętych
 • szkolenie z wykładami 2 razy w tygodniu,
 • wykłady przez dwa kolejne tygodnie,
 • godziny wykładów od 15.00,
 • dni wykładów ustalane są indywidualnie.