Kwalifikacja wstępna do kat. C i C+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej do kat. C i C+E jest kursem skierowanym do kierowców, którzy chcą zawodowo prowadzić samochód ciężarowy. Jest to kurs stworzony ze względu na dyrektywę unijną, dzięki której wszyscy kierowcy mieszkający w państwach UE, będą mieli takie same uprawnienia w zakresie prowadzenie pojazdów. Za pomocą takiego rozwiązania - praca w branży związanej z samochodami ciężarowymi będzie bardziej dostępna, bowiem po zdobyciu kwalifikacji wstępnej - każdy kierowca będzie miał możliwość jej zdobycia. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej do kat. C i C+E kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu odpowiednich testów - przewodniczący komisji nadaje konkretne uprawnienia, w oparciu o które uzupełnia się informacje na nowym dokumencie prawa jazdy.

Kwalifikacja wstępna wprowadzona została na mocy dyrektywy unijnej, która zniosła obowiązujący wcześniej kurs przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej do kat. C i C+E przeznaczone jest dla osób, które mają ukończone 18 lat, a nie ukończyły 21 roku życia i zamierzają ubiegać się o prawo jazdy kat. C i C+E, a następnie pracować zawodowo jako kierowcy w transporcie drogowym. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego odbywa się test kwalifikacyjny. Osobom, które uzyskały pozytywny wynik testu w terminie 7 dni wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. C i C+E w dokumencie prawa jazdy dokonuje się wpisu w kolumnie 12: kod 95 + data ważności uprawnień, który zezwala na wykonywanie pracy zarobkowej w zawodzie kierowcy.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej Szkole Nauki Jazdy Dakar

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godz. :

 

  • część podstawowa – teoretyczna trwa , min. 195 godz.,

  • cześć specjalistyczna prowadzona w formie:

- zajęć teoretycznych trwających min. 65 godz.

- zajęć praktycznych w ruchu drogowym trwających min. 16 godz. jazdy indywidualnej

oraz zajęć praktycznych w warunkach specjalnych – 4 godz. jazdy indywidualnej.

Szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat, a nie mają ukończonych 21 lat.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie e-learningu tokiem indywidulanym

w zależności od możliwości czasowej kursanta.


Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.