Kwalifikacja przyspieszona do kat. C i CE

Szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy osób, które chcą pracować zawodowo jako kierowcy samochodów ciężarowych i posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E wydane po 10 września 2009 roku lub zamierzają posiadać takie kategorie prawa jazdy i chcą zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz mają ukończone 21 lat. Do kursu może przystąpić każdy obywatel Polski lub osoba, która przebywa na terenie naszego kraju co najmniej 185 dni w roku. Ponadto taki kurs dostępny jest również dla osób studiujących w Polsce i obywateli innych krajów, którzy chcą wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP. Szkolenie kończy się testem kwalifikacyjnym, po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu w ciągu 7 dni wydane zostaje świadectwo kwalifikacji, a w nowym dokumencie prawa jazdy dokonany jest wpis uprawnień kierowcy zawodowego: kod 95 oraz data ważności tych uprawnień.

Szkolenie w ramach kwalifikacji przyspieszonej w naszej szkole

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godz.:

  • część podstawowa – teoretyczna trwa min. 97 godz.,
  • cześć specjalistyczna prowadzona w formie:
  1. zajęć teoretycznych trwających min 33 godz.,
  2. zajęć praktycznych w ruchu drogowym trwających min 8 godz. jazdy indywidualnej oraz
  3. zajęć praktycznych w warunkach jazdy specjalnej min 2 godz. jazdy indywidualnej.

Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczone są dla osób, które ukończyły 21 lat.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie e-learningu tokiem indywidulanym w zależności od możliwości czasowej kursanta.


Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.