Przejdź do treści
Szkoła nauki jazdy Opole ul. Kołłątaja 11 | II piętro, pokój 22
Zapisy na kurs prawa jazdy: 508 045 435 , 506 197 554

REALIZACJA SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Nasz ośrodek realizuje szkolenia kierowców finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie swoich pracowników lub własne może uzyskać środki na dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS finansuje 80% kosztów kształcenia. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W  celu uzyskania dofinansowania należy  złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć min. na kursy zawodowe  realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. W prognozach zapotrzebowania na pracowników na rok 2021 w Opolu i powiecie opolskim jako deficytowy określony jest zawód kierowcy samochodu ciężarowego co oznacza, że finansowe wsparcie  w tym obszarze jest priorytetowe.

Szczegółowe informacje odnośnie składania dokumentów na stronie: Powiatowego urzędu pracy w Opolu

Jako realizator usługi szkoleń dla kierowców dla każdego zainteresowanego przygotujemy atrakcyjną ofertę szkolenia z indywidualnym harmonogramem kursu i zrealizujemy ją na najwyższym poziomie. Informacje pod nr tel. 500527645